Град Бор је у сарадњи са организацијом „Друштво младих истраживача”, „Алтернатива Бор” и „Дом омладине Бор” реализовао пројекат под називом „Заједно за Бор без дима”, подржан од стране Швајцарске развојне агенције.

Један од  најважнијих резултата пројекта је тај да је мониторинг тим прерастао у стално радон тело за праћење квалитета ваздуха.

Пројекат има заиста важне резултате међу којима је важно истаћи то да је мониторинг тим у оквиру којег су вршене све све анализе и процене квалитета ваздуха прерастао у стално радно тело које је усвојило Градско веће града Бора. Град Бор је препознао потребу и издвојио буџетска средства за развој локалне мреже мерних станица и свих акционих планова”, истакао је Срећко Здравковић, члан Градског већа.

Швајцарска развојна агенција коз програм „Заједно за активно грађанско друштво” подржава велики број организација грађанског друштва које се залажу за очување и побољшање стања животне средине. Организације утичу на креирање стратегија и акционих планова који имају за циљ да побољшају стање животне средине, а исто тако и да, заједно са локалним самоуправама, раде на решавању проблема грађана у локалним заједницама.

У оквиру пројекта који је спроведен у Бору грађани се редовно информишу о квалитету ваздуха и едукују о начинима заштите у одређеним ситуацијама. Такође израђене су и препоруке за план квалитета ваздуха који је у процесу израде и чије усвајање се очекује у наредном периоду”, рекла је Биљана Ђусић Радмиловић, из Швајцарске развојне агенције.

Циљ пројекта био је јачање сарадње локалне самоуправе и свих субјеката који се баве заштитом животне средине, као и укључивање јавности  у процесе доношења одлука и информисаности о подизању еколошке свести грађана.

Даље активности усмерене су на проширење делатности радног тела за праћење квалитета ваздуха који ће се бавити и праћењем квалитета вода, управљањем отпада и заштитом очуваних природних вредности на територији града Бора. Целом овом пројекту су изузетан допринос дали локална самоуправа, као и организације „Алтернатива Бор” и „Дом омладине Бор”, истакао је Топлица Марјановић из Друштва младих истраживача.