Поштовани путници, Град Бор је од надлежног министарства добио сагласност за обављање посебно организованих линија градског и приградског превоза. Корисници превоза су запослени код послодавца који је од градске управе града бора добио дозволу којом се омогућава коришћење превоза. Послодавац има обавезу да поднесе захтев градској управи на мејл: prevoz@bor.rs, са списком запослених лица који ће користити превоз, дефинисаним рутама и да уколико запослени користе превоз за време трајања полицијског часа поседује дозволу МУП-а за кретање.

Послодавац је дужан да, на основу списка предатог уз захтев, запосленима изда радни налог.

У случају да послодавац, који поседује дозволу издату од стране градске управе, има потребу да дода или избрише неко лице са списка, доставља списак директно превознику на мејл: office@bortravel.net.

Запослени чији послодавац поседује дозволу градске управе и има радни налог може да користи превоз на следећим линијама:

 

 1. Т. Капија – IV км – Бањско поље – Језеро

Поласци из Бора за Бањско Поље у 15:15, 21:30 и 23:30.

Поласци из Бора за Језеро у 05:25 и 15:15.

Поласци из Бањског поља у 06:20, 22:00 и 00:00,

Поласци са Језера у 06:00 и 16:00.

 

 1. Линија: Бор – В.Кривељ – Горњане

Поласци из Бора: 07:45, 15:45.

Поласци из Горњана: 05:00, 13:15.

 

 1. Линија: Бор – Велики Кривељ – Мали Кривељ

Поласци из Бора: 07:45, 15:45.

Поласци из Малог Кривеља: 05:25, 13:25.

 

 1. Линија: Бор – Оштрељ – Бучје – Штубељ

Поласци из Бора: 07:45, 15:45, 23:45.

Поласци из Штубеља: 05:00, 13:00, 21:00.

 

 1. Линија: Бор – Слатина – Д.Б.Река – Лука – Танда

Поласци из Бора: 07:30, 15:45, 23:45.

Поласци из Танде: 05:00, 12:30, 20:45.

 

 1. Линија: Бор – Сува Река – Метовница ЖС – Метовница

Полазак из Бора: 15:45.

Полазак из Метовнице: 05:15.

 

 1. Линија: Бор – Брестовац – Метовница

Поласци из Бора: 07:45, 15:45, 23:45.

Поласци из Метовнице: 05:15, 13:15, 21:00.

 

 1. Линија: Бор – Шарбановац – Несторов Поток – Јорговановићи – Горњаковићи

Поласци из Бора: 07:45, 15:45, 23:45.

Поласци са Горњаковића: 05:00, 12:48, 20:48.

 

 1. Линија: Бор – ВКФ – Злот

Поласци из Бора: 07:45, 16:00.

Поласци из Злота: 05:45, 13:45.

 

 1. Линија: Бор – Брестовачка Бања – Станијевићи

Поласци из Бора: 07:45, 16:00, 23:45.

Поласци из Злота: 05:00, 13:00, 21:00.

 

НАПОМЕНА: да би путник био примљен у возило:

 1. Послодавац мора поседовати дозволу издату од градске управе,
 2. Запослени код себе мора имати потписан и оверен радни налог од стране послодавца (медицинско особље може имати лиценцу или ид картицу),
 3. Уколико користи превоз за време трајања полицијског часа мора да поседује дозволу МУП-а за кретање,
 4. Мора да поседује важећу месечну маркицу или да појединачну карту купи у возилу.