Већ пету годину за редом, Град Бор расписује конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у области културе за 2022. годину.

Сва наша удружења, самостални уметници, стручњаци у области културе, имаће прилику да са својим предлозима пројеката конкуришу и да од града Бора добију подршку за реализацију својих културних активности за ову годину. За ове намене из локалног буџета издвојено је 3,5 милона динара са лимитом од милон динара по појединачном пројекту. Дакле, одређен је само максимални износ како би удружења али и појединци имали репер за своје потребе и реализацију својих пројеката“, каже Милена Станојковић Кожовић, члан Градског већа.

На овај начин, додаје Станојковић Кожовић, град Бор оснажује културну делатност на територији града и право је задовољство да из године у годину пристиже све већи број пријава нових уметника који се оснажују и одлучују на корак да реализују своје пројекте.

Конкурс се расписује за 15. области а неке од најзапаженијих протеклих година јесу књижевност, потом културно уметничко стваралаштво али и дигитално стваралаштво што је једно од нових културних делатности и јако је заступљен на територији нашег града„, напомиње Милена Станојковић Кожовић.

Рок за доношење одлуке је 60. дана а пријаве је неопходно поднети до 19. маја. Реализација пројекта спроводиће се од 1. јуна до 30. новембра текуће године.

Koнкурс зa финaнсирaњe или суфинaнсирaњe прojeкaтa зa oствaривaњe jaвнoг интeрeсa у oблaсти културe нa тeритoриjи грaдa Бoрa у 2022. гoдини