Центар за социјални рад данас расписао је јавни позив за пријаву грађана како би остварили право на једнократну помоћ у износу од 15 хиљада динара.

У просторијама Центра за социјални рад, грађани своје захтеве могу подносити, од 16. октобра сваког радног дана од 7 до 19 сати, закључно са 20. новембром ове године. Наредних дана биће оформљен распоред по којем ће се обилазити све месне канцеларије како бисмо олакшали свим суграђанима да остваре ово право и добију помоћ од 15 хиљада динара“, истакла је Јелена Ристић, в.д. директорка Центра за социјални рад у Бору.

Како би грађани остварили право на помоћ неопходно је да од документације поднесу копију личне карте за пунолетне чланове домаћинства, доказ са матичним бројем малолетних лица и текући рачун. Затим, неопходно је приложити доказ о поседовању непокретне имовине односно купопродајни уговор за непокретност, решење о судском наслеђивању, о доживотном издржавању или о поклону.

Град Бор је за ове намене, из локалног буџета, издвојио 240 милиона динара.