У оквиру пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији“, Град Бор је учествовао на дводневној онлајн радионици са циљем подизања капацитета јединицама локалне самоуправе ради будуће реализације активности на пројекту, као и ради одрживости циљева пројекта.

Онлајн радионица, на којој су предавачи били Стефан Милошевић и Немања Паунић, одржана је 17 и 18.августа, а основне теме радионице биле су основе QGIS -а, геореференцирање и векторизација.

Током трајања радионица учесници су се упознали са софтверским решењем QGIS за обраду геопросторних података. Обука је, поред теоријске основе, обухватала и инсталацију софтвера QGIS, упознавање са радним окружењем, основе о типовима података и практични пример геореференцирања просторног плана са векторизацијом садржаја. 

У току трајања радионице, учесници су активно дискутовали и тражили додатне савете у вези са тематиком радионице како би унапредили постојеће знање.