Октобарска награда Бора додељује се за дело које представља највредније достигнуће у граду Бору у областима: привреде, приватног предузетништва, проналазаштва, уметности, науке, новинарства, образовања, спорта, доприноса у акцијама хуманитаарног карактера и другим областима значајним за сам град.

До 15. августа грађани, удружења и установе могу предложити кандидате за признања која се додељују поводом 3. октобра, Дана града Бора.

Предлози се достављају Градској управи, достављају се писмено и морају бити образложени, односно, морају имати кратке податке о подносиоцу предлога, податке о кандидату, разлоге због којих се предлаже и друге податке битне за одлучивање.