На петој седници Скупштине града одборници су усвојили 23 предлога oдлука, колико је било на дневном реду. Међу најзначајнијим свакако су разрешења и именовања директора, а на основу спроведеног конкурса, те је тако у ЈКП „3.октобар“ по конкурсу поново именован Далибор Орсовановић, у ЈКП „Водовод Бор“ Горан Павић, док је на место директора ЈП за стамбене услуге постављен Славиша Фришковић. Одборници су усвојили и Oдлуку о давању јемства на кредит које Јавно предузеће за стамбене услуге даје за одобравање кредита борској Топлани за плаћање енергената за прошлу и део ове грејне сезоне. Између осталих, усвојене су и oдлуке о признањима града Бора, јавним расправама и зборовима грађана, као и oдлуке о образовању Савета за међунационалне односе, Корисничког савета јавних служби, Савета за младе града Бора и Комисије за родну равноправност. Одборници су усвојили и Одлуку о мрежи предшколских установа на подручју града Бора, предлог за промену Пословника Скупштине града Бора, као и Измену локалног акционог плана за запошљавање за 2019.годину.