Чланови Градског већа усвојили су на данашњој осмој седници 16 предлога Одлука и Решења колико је било на дневном реду. Међу најзначајнијим су предлози одлука којима се утврђује просечна цена квадратног метра непокретности који ће бити основица за утврђивање пореза на имовину наредне године, по којој се, за станове, минимално повећање пореза од 0,5 до један и по посто очекује за станове у првој зони, док у осталим зонама остаје исти или ће бити мањи. Значајан је и предлог одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом којом се дефинише власништво и обавезе одржавања система грејања, затим жалбени поступак по притужби грађана и начин искључивања корисника са мреже, као и услови за систем двадесетчетворочасовног грејања. Између осталог, усвојени су и предлози за именовање в.д. директора Музеја рударства и металургије Бор, за које је предложен Небојша Димитријевић, затим предлог за расписивање конкурса за директора ЈКП „Водовод Бор“, као и Решење о преносу јавне својине, којим се својина у власништву града, а коју користи РТБ Бор, преноси на Републику Србију, која даље располаже са њим.