Gradsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcije Gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom gradske uprave.

Gradsko veće bira Skupština grada na predlog Gradonačelnika, na period od četiri godine i ono utvrđuje predlog odluke o budžetu grada, vrši nadzor nad radom gradske uprave, poništava ili ukida akte gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi skupština grada, rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada.

Gradsko veće Bor broji 9 članova, njime predsedava Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Članovi Gradskog veća i njihova zaduženja:

  1. Ljubiša Repeđić, za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  2. Danijel Aleksić, za oblast vanredne situacije, civilna zaštita, zaštita životne sredine i saobraćaj;
  3. Dobrica Đurić, za oblast društvene brige o deci, populaciona politika i rodna ravnopravnost;
  4. Tamara Paunović, za oblast obrazovanja, verske zajednice i zaštita prava nacionalnih manjina;
  5. Milena Stanojković Kožović, za oblast kulture i informisanja;
  6. Igor Janković, za oblast sporta, turizma i nevladine organizacije;
  7. Srećko Zdravković, za oblast omladine, upravljanje projektima i lokalno-ekonomski razvoj
  8. Jelena Ristić, za oblast socijalne zaštite i pomoć osetljivim grupama.
  9. Boban Janošević, za oblast mesne zajednice i lokalni putevi;

Kontakt: Gradsko veće
Grad Bor, Moše Pijade 3, 19210 Bor
tel: 030/427-313
e-mail: vece@bor.rs

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast