На седници Градског већа, четвртој по реду, одлучивало се о 27 тачака дневног реда док ће 24 бити изнето пред Скупштину града Бора. Већници су већином гласова усвојили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Бора за 2021. годину.

Укупно остварени текући приходи и примања су 3,58 милијарди динара, текући расходи и издаци су 2,73 милијарде, што је суфицит од 840 милиона динара, истакла је Зорана Гајић, начелник одељења за финансије.

Наменски пренета средства у текућу годину која ће бити распоређена ребалансом буџета износе 226 милиона 440 хиљада за финансирање расвете за Лазареву пећину, накнаде за коришћење ресурса резерве минералних сировина, накнаде за коришћење дрвета. Доста изворних прихода је остварено преко сто одсто, неки од њих су порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, порез на пренос апсолутних права, накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, комунална такса, накнада за заштиту и унапређење животне средине, допринос за уређење грађевинског земљишта. Највећи приоритет у извршењу расхода имали су коришћење роба и услуга, као и расходи за запослене, а најмање извршење расходи за социјалну помоћ“, објашњава Гајић.

Подржан је и предлог за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја којом би се ове године из буџета града издвојило  45 милиона динара, како би се повећала средства за субвенције пољопривредним произвођачима, каже Никола Марић помоћник градоначелника града Бора.

Битне тачке дневног реда биле су и предлог решења о давању сагласности на Одлуку Јавног комуналног предузећа „Топлана” и Јавно комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор”, јер је потребно прибавити довољну количину енергената за наредну грејну сезону. Овим решењем даје се сагласност да ЈКП „Топлана” подигне кредит у износу од 380 милиона динара за потребе обезбеђивања енергената, чији ће носилац бити Јавно предузеће за стамбене услуге „Бор”, објашњава Марић.

Чланови Градског већа усвојили су извештаје о раду Народне библиотеке, Музеја рударства и металургије, Центра за културу, Предшколске установе за децу Бамби, као и Центра за социјални рад. Пред већницима на дневном реду нашље су се и тачке о отуђивању катастарске парцеле Мартинесић Витомиру и Гајић Милици из Бора

Већници су једногласно усвојили и предлог закњучка о спровођењу јавне расправе о нацрту програма енергетске ефикасности града Бора.

Програм обухвата седам мера и то замена столарије, уградња фасаде, замена оштећеног кровног покривача, набавка и инсталација котлова на природни гас или биомасу, замена постојеће инсталације за грејање, набавка и уградња топлотних пумпи као и набавка и уградња соларних колектора. Из буџета за ове намене планирано је 20 милиона динара док је за, ове мере, опредељен износ од 18 милиона динара. Овај јавни позив се односи на привредне субјекте односно компаније које ће реализовати све ове мере. Позив је отворен 20 дана од објављивања а рок за реализацију целог програма је 1 март наредне године. Након позива за привредне субјекте град ће потписати споразум о техничкој сарадњи са привредним субјектима и након тога стичу се услови да се распише позив и за грађане„, истиче Игор Јанковић члан Градског већа града Бора.

Јанковић додаје, да што се тиче мере за уградњу соларних панела, по позиву још из предходне године, комисија је добила 25 пријава. До краја месеца биће потписани тројни уговори између града Бора, грађана и привредних субјеката који ће цео тај процес реализовати.

О свему овоме завршну реч даће одборници на наредној седници Скупштине града.