На данашњој седници Скупштине града усвојено је девет Решења и Одлука колико је било на дневном реду. Одборници су усвојили Статут града Бора, као и Одлуку о давању сагласности на отпис дуга по основу уступљених прихода РТБ Бор- група РББ д.о.о и РТБ Бор-група ТИР д.о.о која представља формализацију правоснажно усвојеног и извршеног Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР). На седници су усвојене и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Бора за 2018.годину, као и Одлука о такси превозу путника и лимо сервису на територији града Бора која се усклађује са изменама Закона о превозу путника у друмском саобраћају и предвиђа нове услове за возаче и возила. Одборници су усвојили и Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији града Бора, којом се задржава постојећа мрежа школа, као и два Решења о давању у закуп локација за постављање киоска. На седници је усвојен и Локални акциони план запошљавања града Бора за 2019.годину којим се за ове намене из буџета града одваја 20 милиона динара, чиме ће око 156 лица бити радно ангажовано.