Na današnjoj sednici gradskog Štaba za vanredne situacije, članovi Štaba doneli su zaključak kojim se utvrđuje predlog odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Bora. Ova odluka urađena je po novom zakonu i predviđa promenu broja pripadnika tih jedinica, dok je prethodna odluka predviđala daleko veći broj ljudi. Broj ljudi se ovom odlukom određuje na osnovu procene ugroženosti, odnosno na osnovu planskog dokumenta Procene ugroženosti od elementarnih i drugih nepogoda i Plana zaštite spasavanja koji su odobreni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Prema ovoj odluci, biće formirana četa sa dva voda, po tri odeljenja.

“Sva iskustva iz prethodnog perioda, uključujući i vanredno stanje i situaciju, pokazala su da nam je potrebna formacija koja je pre svega funkcionalna, dobro opremljena i obučena za tu vrstu delatnosti. U narednom periodu očekuje nas popunjavanje tih jedinica koje će ići preko Regionalnog centra Ministarstva odbrane RS, nakon čega će se pristupiti opremanju i obuci članova. Grad Bor je preko IPA projekta prekogranične saradnje sa Rumunijom dobio kombinovano vozilo koje će služiti upravo za potrebe ovih jedinica i Štaba za vanredne situacije, dok će se obuka vršiti preko Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša, tako da ja očekujem da ćemo ubrzo imati operativne jedinice spremne za rešavanje zadataka u slučaju neke vanredne situacije.”, rekao je ovom prilikom član Gradskog veća i zamenik komandanta Štaba za vanredne situacije grada Bora, Danijel Aleksić.

Prema njegovim rečima, Sektor civilne zaštite je i do sada funkcionisao preko poverenika kojih je bilo u svakoj mesnoj zajednici, a ovo će biti specijalizovane jedinice za dejstvo na terenu.

Poverenici, po zakonu o upravljanju katastrofama i ovom odlukom deo Civilne zaštite, predstavljju vezu između građana i Štaba. Oni u seoskim sredinama vrše koordinaciju, a celokupan teret i obavezu koju je Štab imao za vreme situacije sa koronom, u selima su preuzeli poverenici. Oni su obukom dobili adekvatno znanje i to je sistem koji svakodnevno funkcioniše i zasnovan je na jako dobroj komunikaciji koja u realnom vremenu pruža sve informacije o stanju na terenu.

“Ovo je korak dalje, da taj sistem zaokružimo i da imamo i jedinice civilne zaštite opšte namene, odnosno radne jedinice koje će pomagati Sektoru za vanredne situacije i one će se kao takve baviti rešavanjem manjih složenih zadataka na lokalu.”, dodao je Aleksić.

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast