Na današnjoj, 94. po redu sednici Gradskog veća usvojeno je svih 24 tačaka, od kojih će se 23 naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada.

Prve dve tačke odnosile su se na projekat Javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, izgradnju i finansiranje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije i Odluku o usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, finansiranje i održavanje toplane na biomasu sa isporukom energije u gradu Boru.

Nakon pozitivne ocene i mišljenja od strane Vladine komisije za javno-privatno partnerstvo za izgradnju nove toplane na teritoriji Bora, na narednoj sednici Skupštine grada pred odbornicima će biti nekoliko izmena i odluka, gde će nakon davanja saglasnosti početi proces realizovanja Javno privatnog partnerstva što podrazumeva potpisivanje ugovora, a do novembra meseca se očekuje i početak izgradnje pomenute toplane.

Takođe, prema izmeni i dopuni Zakona o energetici koji je stupio na snagu definisano je da svaki građanin može da se isključi sa centralnog grejanja, s tim što je u obavezi da plaća fiksni deo, odnosno 43 dinara po metru kvadratnom, što propisuje i odluka o grejanju koju je Skupština grada Bora usvojila još 2018. godine.

Usvojena je i odluka o Javnom pozivu gde će Javno komunalno preduzeće za stambene usluge „Bor“ kroz kredit dobiti finansijska sredstva u visini od 300 miliona dinara, kako bi se obezbedio ugalj za prestojeću grejnu sezonu, gde će se kredit vraćati iz poslovanja Toplane.

Između ostalog, jednoglasno je usvojen i predlog izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2021. godinu, gde su finansijska sredstva dobijena rebalansom budžeta u visini od dva i po miliona dinara namenjena za javne radove, gde će se nakon usvajanja na narednoj Skupštini grada raspisati Javni poziv kojim će u periodu na tri meseca biti angažovano oko 70 ljudi iz javnih i javno komunalnih preduzeća. Izdvojena su i određena novčana sredstva na ime stručne prakse sa ciljem da mladi ljudi sa sedmim stepenom stručne spreme, koji su ove godine krenuli na stručno usavršavanje u trajanju od šest meseci, imaju mogućnost produžetka prakse na još dodatnih šest meseci.

Članovi Gradskog veća usvojili su i predlog Odluke o pravu na besplatni prevoz na gradskim i prigradskim linijama na području grada Bora koja podrazumeva da deca uzrasta do 7 godina, osnovci, srednjoškolci, kao i korisnici socijalne pomoći imaju pravo na besplatan prevoz do Borskog jezera i nazad u toku letnje sezone, zaključno sa prvim septembrom.

Svakako jedna od značajnijih odluka odnosila se na utvrđivanje cena usluga sportskih aktivnosti Ustanove Sportski centar „Bobana Momčilović Veličković“ gde je za određene kategorije građana omogućen besplatan ulaz na bazen, i to za decu do sedam godina starosti, odlične đake osnovnih i srednjih škola sa prosekom 5,00, takođe za najuspešnije sportiste, osvajače medalja na državnim i republičkim prvenstvima i takmičenjima, kao i za osobe sa invaliditetom.

Na sednici Gradskog veća se mogao čuti i predlog Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Apoteke Bor, gde su ukupna potraživanja 113 miliona dinara, dok 40 miliona dinara RFZO duguje gradu Bor.

Prihvaćeni su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti Programa korišćenja budžetske pomoći- subvencija za JP „Zoološki vrt“ i JP„Bogovina“, kao rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za građevinsko zemljište.

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast