Јавна расправа о нацрту буџета Града Бора за 2021. годину завршена је пре десетак дана. Без значајнијих измена у односу на нацрт, Градско веће усвојило је на 71. седници овај предлог одлуке, према коме ће локална самоуправа на располагању имати приближно две милијарде и 278 милиона динара прихода, док су расходи планирани на две милијарде 198 милиона. Буџет је рађен према смерницама Министарства финансија и значајно је мањи у односу на буџет за 2020. годину, а највећи део трошкова односи се на зараде запослених у јавном сектору за које је планирано 3,5 одсто више новца у односу на ову годину, сталне трошкове и потписане уговоре. Усвојен је и извештај о извршењу буџета за девет месеци текуће године, према коме је у овом периоду од планиране две милијарде 860 милиона, остварено 47,86 одсто.

Чланови Градског већа усвојили су и предлоге одлука о локалним комуналним таксама и накнади за коришћење јавних површина, према којима се комуналне таксе за велика предузећа увећавају за 20, а за остале смањују за два одсто, затим програме пословања појединих комуналних предузећа за наредну годину, извештаји о степену усклађености реализованих обавеза у јавном сектору за девет месеци ове године и продужењу могућности репрограма дуговања за комуналне услуге.

На основу конкурса за директора Центра за социјални рад, уз сагласност надлежног министарства, предлог је да се због истека мандата разреши досадашњи директор ове установе Мирјана Митровић, а за ово место предложена је Сашка Милошевић.

О овим предлозима одлучиваће одборници Скупштине града Бора на наредној седници.