На дневном реду данашње 54. по реду седнице Градског већа града Бора нашло се пет тачака, од којих ће се четири наћи на дневном реду на наредној седници Скупштине града. 

Прва тачка дневног реда био је предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Бора за 2020. годину. Град Бор, са Републиком Србијом, има одређену површину од око 1700 хектара која се даје у јавни закуп, а за коју је град дужан да донесе план по коме се расписује јавна лицитација. Грађани на овај начин могу да, по тржишним ценама, закупе земљиште за развој пољопривреде. Град одваја озбиљна средства за пољопривредне субвенције које омогућују пољопривредним предузетницима да, уз помоћ државе и локалне самоуправе, заокруже целину када је бављење пољопривредом у питању. 

Друга тачка дневног реда односила се на предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији града Бора за 2020. годину. У претходне две године град Бор је улагао у уређење водотокова другог реда на територији града, чиме је одбрана од поплава подигнута на виши ниво и уједно је спречено наношење штете мештанима који живе у близини таквих водених токова.

На дневном реду нашле су се и следеће тачке:

 3. предлог Решења о потврђивању решења која је градоначелник града Бора донео за време ванредног стања – елементарне непогоде, епидемије заразне болести Ковид-19;

 4. предлог Решења о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације;

 5. предлог Правилника о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Правобранилаштву града Бора, стручним службама и посебним организацијама града Бора.