Na današnjoj, 22. po redu, sednici Skupštine grada Bora usvojeno je svih 19 tačaka koliko se našlo na dnevnom redu.

Najznačajniji predlog koji je usvojen većinom glasova odnosi se na prvi rebalans gradskog budžeta u 2021. godini, prema kome bi budžet grada Bora trebalo da bude uvećan za približno 395 miliona dinara odnosno 17,32 odsto, gde je najveće povećanje planirano za putnu infrastrukturu u selu i gradu u iznosu od 118 miliona, dok je 59 miliona dinara izdvojeno za program komunalne delatnosti. O ovom predlogu odluke održana je javna rasprava, gde je od 14 pristiglih predloga građana deset prihvaćeno u celosti, tri delimično, dok će jedan pristupiti izradi predmera i predračuna kako bi se realizovao u toku godine.

Takođe, usvojen je i Kratkoročni akcioni plan za smanjenje aerozagađenja na teritoriji grada Bora, u čijoj izradi su učestvovali građani i nevladine organizacije. Ovim planom se predviđa više prostora za monitoring kvaliteta vazduha, načini na koje bi građani bili obaveštavani u slučaju prekoračenja gde će grad imati kontrolu nad čitavim sistemom, a nadležne institucije će reagovati u skladu sa situacijom, kako bi se u najkraćem roku rešavali problemi.

Usvojeni su i izveštaji o radu Javnih i Javno komunalnih preduzeća grada za period od 1. januara 2021. godine do 31. marta 2021. godine.

Većinom glasova odbornika usvojena je objedinjena rasprava o izveštajima o radu Narodne biblioteke, Muzeja rudarstva i metalurgije “Bor”, Ustanova “Centra za kulturu grada Bora” i Sportski centar “Bor”, kao i Predškolske ustanove “Bambi”, Centra za socijalni rad “Bor” i Turističke organizacije “Bor” za 2020. godinu.

Još jedan predlog koji je usvojen od strane odbornika jeste i predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Bora za 2021. godinu, a izabrani su i članovi Saveta za međunacionalne odnose Grada Bora.

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast