Центар за социјални рад у Бору расписао је оглас за пријављивање носиоца домаћинстава ради доделе субвенција за набавку огрева на територији Града Бора.

Оглас се односи на сва домаћинства, како у граду тако и у селима. Ово право се остварује преко Центра за социјални рад, где ће грађани почев од 26. августа моћи да подносе захтеве сваког радног дана од 7 до 19 часова, закључно са 14. септембром ове године.

Прикупљање захтева обављаће се и у сеоским месним заједницама како би ово право било доступније свима. Подносилац захтева мора имати пребивалиште на територији града Бора и да се захтев подноси за непокретност а да је боравиште или пребивалиште на тој адреси закључно са 15. августом ове године. Уз ову наведену документацију неопходно је доставити и потврду да домаћинство, за које се подноси захтев, није у систему централног грејања. Потврда се може добити у ЈКП „Топлана“ Бор или у ЈКП за стамбене услуге „Бор“, Јелена Ристић, директорка Центра за социјални рад у Бору.

Ристић додаје, да подносилац захтева осим личне карте неопходно је да достави и решење о порезу за 2021 или 2022 годину за непокретност за коју се захтев и подноси. Уз то је неопходан и доказ о власништву непокретности било судско решење, уговор о доживотном издржавању или уговор о поклону. Захтев могу поднети и подстанари али је неопходно да се уз уговор о закупу достави и сагласност власника непокретности.

Све непходне информације грађани могу добити сваког радног дана на телефоне Центра за социјални рад 422-589, викендом се информације могу добити путем телефона 060/7377704 и 060/7377725 или на мејл bor.csr@minrzs.gov.rs.