Градоначелник Александар Миликић са својим сарадницима и директорима јавно комуналних предузећа разговарао је данас са мештанима Оштреља и Бучја. Како се могло чути на састанцима, мештани ових месних заједница пожалили су се на проблеме у снабдевању електричном енергијом, у Оштрељу је посебно истакнут проблем загађења због близине јаловишта, као и проблем котлова за грејање, док је у Бучју највише разговора вођено око сеоског водовода.
Мештани Оштреља указали су нам на проблем канала поред пута, које заједно са мештанима морамо да очистимо и проширимо, а изненадио ме је и предлог да се у решавање укључи и комунална инспекција. Што се тиче питања из области екологије и утицаја рудника на животну средину, град Бор ће у наредној години повећати број мерних места, што је био и захтев мештана. И сада су ти подаци заиста транспарентни и могу се видети у сваком тренутку преко сајта града, РТБ-а и Агенције.“ рекао је градоначелник Миликић.
У Бучју је приоритет решавање питања сеоског водовода.
Пронашли смо решење, које је донео водни инспектор. То је јавни водовод којим ће управљати град и ЈКП „Водовод Бор“ и сви мештани морају имати воду. Што се тиче снабдевања електричном енергијом, град Бор је у константној вези са дистрибуцијом и спреман је да ангажовањем механизације јавних предузећа помогне ЕПС-у како би снабдевање струјом свих грађана било квалитетније.„истакао је градоначелник Миликић.