На основу члана 58 Статута града Бора  („Службени лист града Бора “ , бр. 3/19) члана 11.Одлуке задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Бор („Службени лист града Бора “ , бр. 22/17) и члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Бору  („Службени лист града Бора “ , бр. 1/21 и 42/21),градоначелник града Бора донео је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ БОРУ

ПРЕУЗМИТЕ:

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ БОРУ