На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник PC“ бр.83/14, 58/15 и 12/16 — аутентично тумачење), члана 87. и члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник PC“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00016/2021- 01/2 од 18. јануара 2021.године, члана 4. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник PC“, бр.16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину („Службени лист града Бора“, бр.59/20), члана 4. Одлуке о расписивању конкурса  за  суфинансираъе  пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2021. години, („Службени лист града Бора“, бр.3/21), начелник Градске управе града Бора, расписује

 

KOHKУPC

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПPOJEKATA ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2021. ГОДИНИ

Преузмите документа

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2021.години

Образац 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Образац 1 - Буџет пројекта

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

Образац 2 - Финансијски извештај о реализацији пројекта

ИЗЈАВА о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) (за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције)

ИЗЈАВА о додељеној државној помоћи (за производњу медијских садржаја за телевизију)

Одлука о расписавању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2021.години

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информанисања у 2021. години

Предлог о расподели средства са образложењем

Решење о избору пројеката и расподели средстава за суфинисирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2021. години