Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове оглашава излагање на рани јавни увид план детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији града Бора

ПРЕУЗМИТЕ

ОГЛАС О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЕ ЦРНИ ВРХ