Дневни извештај о квалитету ваздуха 10.11.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатнихе концетрације сумпордиоксида  на територији града Бора.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 09.11.2020.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатнице концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима:

БрезоникГрадски паркИнститутКривељ
2020-11-09 00:00:0082.02 610.08165.6711.19
2020-11-09 01:00:00157.39520.2152.1912.13
2020-11-09 09:00:001304.28276.0676.47226.12
2020-11-09 18:00:0010.18639.188.3710.1

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Градско веће града Бора упућује Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о локалним комуналним таксама (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о локалним комуналним таксама за 2020. годину

Извештај о локалним комуналним таксама за 2020. годину

Градско веће града Бора упућује Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Oдлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука и изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина 2020.

Извештај о накнадама за коришћење јавних површина 2020.

Градско веће града Бора упућује Јавни позив за учешће у jавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о буџету за 2021. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о припреми Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину