Обавештавамо јавност да је дана 27.11.2020. измерено вишесато везано прекорачење концентрације сумпордиоксида, преко 500 ug.m-3 на мерном месту Брезоник што представља опасност по здравље људи и то у следећим временским интервалима:
Инст. Г. Парк Брезоник Кривељ
2020-11-27 10:00:00 175.19 206.16 662.83 83.09
2020-11-27 11:00:00 132.27 389.04 1200.61 243.45
2020-11-27 12:00:00 11.26 197.47 970.24 95.57