Обавештавамо јавност да је дана 25.07.2020. измерено три сата везано прекорачење концентрације сумпордиоксида преко 500 ug.m-3  на мерном месту Градски парк  што представља опасност по здравње људи.

 
2020-07-25 14:00:00     810.62    
2020-07-25 15:00:00     607.85    
2020-07-25 16:00:00     579.07