На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.12.2020. године у периоду 10:00h до 13:00 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на следећим мерним местима:

Кривељ Брезоник Градски парк Институт
2020-12-17 10:00:00 19 52.94 645.21 53.31
2020-12-17 11:00:00 33.59 130.71 992.31 849.38
2020-12-17 12:00:00 42.52 122.2 287.04 686.26
2020-12-17 13:00:00 43.55 50.45   143.27 633.82

На мерном месту Институт су измерена три сатно везана прекорачења концентрације сумпордиоксида што се сматра опасним за здравље људи.