Обавештавамо јавност да је дана 11.09.2020. измерено  вишесатно везано прекорачење концентрације сумпордиоксида, преко 500 ug.m-3  на мерном месту Градски парк  што представља опасност по здравље људи.

Време

SO2 [ug.m-3]
Бор Институт РиМ
SO2 [ug.m-3]
Бор – Кривељ –  ЗИЈИН
SO2 [ug.m-3]
Бор Градски парк
SO2 [ug.m-3]
Бор Брезоник

SO2 [ug.m-3]
Бор Слатина – ЗИЈИН

2020-09-11

00:00:00

20.65 4.61 5.94 5.53

2020-09-11

01:00:00

21.63 4.81 9.6

5.2

2020-09-11

02:00:00

25.52 5.81 9.5

4.99

2020-09-11

03:00:00

20.75 6.28 8.2

5.76

2020-09-11

04:00:00

36.45 5.62 7.49

5.72

2020-09-11

05:00:00

23.14 5.25 8.03

5.64

2020-09-11

06:00:00

44.58 4.88 9.32

5.61

2020-09-11

07:00:00

35.33 5.8 80.91

5.83

2020-09-11

08:00:00

586.17 6.73 1645.23

55.31

2020-09-11

09:00:00

93.41 140.93 705.43

864.22

2020-09-11

10:00:00

23.19 13.75

867.46

2020-09-11

11:00:00

19.34 7.64 1471.41