Обавештавамо јавност да је дана 11.09.2020. измерено  вишесато везано прекорачење концентрације сумпордиоксида, преко 500 ug.m-3  на мерном месту Градски парк  што представља опасност по здравље људи  и то у следећим временским интервалима:

2020-09-11 08:00:00

1645.23

2020-09-11 09:00:00

705.43

2020-09-11 10:00:00

867.46

2020-09-11 11:00:00

1471.41

2020-09-11 12:00:00

339.99

2020-09-11 13:00:00

377.24

2020-09-11 17:00:00

1664.62

2020-09-11 18:00:00

798.09

2020-09-11 19:00:00

1881.75

2020-09-11 20:00:00

1957.52

2020-09-11 23:00:00

902.18