На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.07.2021. године у периоду 00:00h до 03:00 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мернoм месту Градски парк.

2021-07-09 00:00:00 752.11 3.99 2.31 6.77 5.48
2021-07-09 01:00:00 918.11 4.22 2.11 6.33 5.12
2021-07-09 02:00:00 1065.33 4.29 2.93 6.55 3.88
2021-07-09 03:00:00 2629.09 3.99 1.77 6.33 4.26
Обзиром да су на  мерном месту Градски парк измерена три сатно везана  прекорачења концентрације сумпордиоксида сматра се да jе измерено пркорачење концентрације SO2 опаснo за здравље људи.