На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.07.2021. године у периоду 00:00h до 03:00 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мернoм месту Градски парк.

2021-07-09 00:00:00 752.11 3.99 2.31 6.77 5.48
2021-07-09 01:00:00 918.11 4.22 2.11 6.33 5.12
2021-07-09 02:00:00 1065.33 4.29 2.93 6.55 3.88
2021-07-09 03:00:00 2629.09 3.99 1.77 6.33 4.26
Обзиром да су на  мерном месту Градски парк измерена три сатно везана  прекорачења концентрације сумпордиоксида сматра се да jе измерено пркорачење концентрације SO2 опаснo за здравље људи.
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст