Обавештавамо јавност да је дана 06.8.2020. измерено  3 сата везано прекорачење концентрације сумпордиоксида преко 500 ug.m-3  на мерном месту Градски парк  што представља опасност по здравље људи .

 

   

2020-08-06 05:00:00 11.03 23.28 1204.64
2020-08-06 06:00:00 8.28 27.68 1204.64
2020-08-06 07:00:00 7.98 24.95 584.55