Обавештавамо јавност да је дана 04.08.2020. измерено четири сата везано прекорачење концентрације сумпордиоксида преко 500 ug.m-3  на мерном месту Градски парк  што представља опасност по здравње људи  
 
2020-08-04 17:00:00 5.47 1225.54 13.53 21.42  
2020-08-04 18:00:00 5.41 3866.75 15.11 65.55  
2020-08-04 19:00:00 5.6 3686.84 16.42 4.06  
2020-08-04 20:00:00 5.13 851.99 24.73 4.59