На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23 /2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (‘’Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује шести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за: куповину нове опреме за мужу, хлађење и чување млека у укупном износу до 500.000 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс - опрема за мужу и хлађење млека

Образац захтева