На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (”Службени лист града Бора“ број 43/2022), Градска управа града Бора расписује јавни

 

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за куповину возила и приколица за транспорт пчелињих друштава у укупном износу до 500.000,00 динара.

ПРЕУЗМИТЕ

Конкурс - возила и приколица за транспорт пчелињих друштава

Образац - возила и приколица за транспорт пчелињих друштва