На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (”Службени лист града Бора“ број 43/2022), Градска управа града Бора расписује трећи јавни

 

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде – субвенционисање едукација из области пољопривреде у укупном износу до 600.000 динара, а максимални износ субвенције по кориснику до 150.000 динара, тј до 100% вредности инвестиције.

ПРЕУЗМИТЕ

Конкурс - успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

Образац - успостављање и јачање удружења у области пољопривреде