На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (”Службени лист града Бора“ број 43/2022), Градска управа града Бора расписује четврти јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023.ГОДИНУ – ОПРЕМА ЗА МУЖУ И ХЛАЂЕЊЕ МЛЕКА

Подстицајна средства користе се за куповину опреме за мужу у укупном износу до 500.000 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/06/Коnkurs-za-кupovinu-opreme-za-muzu-i-hladjenje-mleka.pdf

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/06/Оbrazac-oprema-za-muzu-i-hladjenje-mleka.docx