На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (”Службени лист града Бора“ број 43/2022), Градска управа града Бора расписује пети јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023.ГОДИНУ – МАШИНЕ ЗА ЂУБРЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

Подстицајна средства користе се за куповину нових машина за ђубрење земљишта у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/06/Кonkurs-za-kupovinu-novih-masina-za-djubrenje-zemljista-2023.pdf

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/06/Оbrazac-masine-za-djubrenje-zemljista.docx