На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15/2023) и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује дванаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

куповину приплодних јуница, у укупном износу до 2.000.000 динара

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС

Образац пријаве