На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (”Службени лист града Бора“ број 43/2022), Градска управа града Бора расписује девети јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023.ГОДИНУ – куповина опреме у пчеларству

 

Подстицајна средства користе се за куповину опреме у пчеларству у укупном износу до 3.500.000 динара

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС: https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/07/Кonkurs-кupovina-opreme-u-pcelarstvu-2023.pdf

ОБРАЗАЦ: https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/07/Оbrazac-oprema-u-pcelarstvu.docx