На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује деветнаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за: куповину нових машина за ђубрење земљишта у укупном износу од 1.473.333,34 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нових машина за ђубрење земљишта, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80% од вредности инвестиција без ПДВ-а.

Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 30.000,00 динара.

Субвенције ће се нсплаћивати редом прнстизања валидних захтева доутрошка конкурсом предвиђених средстава.

ПРЕУЗМИТЕ

КОНКУРС

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА