На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (”Службени лист града Бора“ број 43/2022), Градска управа града Бора расписује седми јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2023.ГОДИНУ – куповина машина и опреме за наводњавање 2023.

 

Подстицајна средства користе се за куповину машина, уређаја и опреме за наводњавање усева у укупном износу 1.000.000 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/06/Кonkurs-za-kupovinu-masina-i-opreme-za-navodnjavanje-2023.pdf

ОБРАЗАЦ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/06/Оbrazac-ОPREMA-ZA-NAVODNJAVANJE-USEVA.docx