На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује двадесет пети јавни конкурс

 

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Подстицајна средства користе се за куповину нове опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа , у укупном износу до 143.909,20 динара.

ПРЕУЗМИТЕ

25 Конкурс- Опрема за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање

Образац- Опрема за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање

Одлука по 25. јавном Конкурсу -куповина нове опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа