На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 44/2021), Градска управа града Бора расписује девети јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022.ГОДИНУ-ОПРЕМА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЖИЧАНИХ ОГРАДА

Субвенционисаће се куповина жичаних ограда око вишегодишњих засада у укупном износу од 3.000.00 динара при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 60% од вредности набављене опреме.

Максимални износ субвенције покориснику ограничен је на износ до 100.000 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022.ГОДИНУ-ОПРЕМА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЖИЧАНИХ ОГРАДА

Образац-ОПРЕМА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЖИЧАНИХ ОГРАДА