На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује двадесет шести јавни конкурс

 

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Подстицајна средства користе се за куповину опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста у укупном износу до 790.800 динара.

ПРЕУЗМИТЕ

26 Конкурс-опрема за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста

Образац -Опрема за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста

Одлука по 26. јавном Конкурсу - набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и резидбу