На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23/2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује двадесет четврти јавни конкурс

 

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за куповину машина за убирање усева односно скидање усева у укупном износу до 2.557.074,60 динара.

ПРЕУЗМИТЕ

24.Конкурс-машине за убирање усева

Образац-Машине за убирање усева

Одлука по 24. јавном Конкурсу - куповина машина за убирање, односно скидање усева