На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број2З /2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује шеснаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

куповину нових машина за примарну обраду земљишта, у укупном износу до 991.129,20 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нових машина за примарну обраду земљишта, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 60 % од вредности набављене опреме.

Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 100.000 динара.

Кoнкурс - куповина нових машина за примарну обраду земљишта