На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину („Службени лист Града Бора, број 23 /2022), и Одлуке о буџету града Бора за 2022, годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује седамнаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

куповину нове опреме у пчеларству у укупном износу до 1.983.217,80 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нове опреме у пчеларству, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 60 % од вредности набављене опреме.

Кoнкурс - куповина нове опреме у пчеларству

Образац - куповина нове опреме у пчеларству