На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину (,,Службени лист Града Бора“, број 7/2021) и Одлуке о буџету Града Бора за 2021.годину (,,Службени лист Града Бора“, број 59/2020), Градска управа града Бора расписује IX јавни

КОНКУРС
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

1. куповину приплодних јуница, у укупном износу до 1.000.000 динара.
2. куповину приплодних оваца, у укупном износу до 1.500.000 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС

Образац - јунице

Образац - овце