КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021.ГОДИНУ

 

Подстицајна средства користе се за куповину погача за прехрану пчела, шећера, лекова и препарата за пчеле и плаћање активног надзора на пчелињаку од стране ветеринара , у укупном износу до 500.000 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина погача за прихрану пчела,шећера, лековаа и препарата за пчеле и плаћање активног надзора на пчелињаку од стране ветеринара у укупном износу до 500.000 динара при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 60% од вредности инвестиције. Максималан износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 10.000 динара.

ПРЕУЗЕТИ:

Конкурс- храна и лекови за пчеле за 2021.годину

Образац- храна, лекови и препарати за пчеле