На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује седамнаести јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

 

Подстицајна средства користе се за куповину опреме за сечење, дробљење, орезивање и уклањање остатака након резидбе воћних врста, у укупном износу до 500.000 динара

ПРЕУЗЕТИ:

КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ

ОБРАЗАЦ