На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује двадесет седми јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-Приколице за транспорт кошница

 

Подстицајна средства користе се за:

куповину возила и приколица за транспорт пчелињих друштава у укупном износу до 215.133,34 динара

ПРЕУЗЕТИ:

КОНКУРС

ОБРАЗАЦ