На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује двадесет осми јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-Прерада воћа и поврћа

 

Подстицајна средства користе се за:

Куповину опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа, у укупном износу до 332.546,66 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС

ОБРАЗАЦ